Додати новину
Січень 2010
Лютий 2010
Березень 2010
Квітень 2010
Травень 2010
Червень 2010
Липень 2010
Серпень 2010
Вересень 2010
Жовтень 2010Листопад 2010Грудень 2010
Січень 2011
Лютий 2011
Березень 2011
Квітень 2011
Травень 2011
Червень 2011Липень 2011Серпень 2011Вересень 2011Жовтень 2011Листопад 2011Грудень 2011
Січень 2012
Лютий 2012Березень 2012Квітень 2012Травень 2012Червень 2012Липень 2012Серпень 2012Вересень 2012Жовтень 2012Листопад 2012
Грудень 2012
Січень 2013
Лютий 2013
Березень 2013
Квітень 2013Травень 2013Червень 2013Липень 2013
Серпень 2013
Вересень 2013
Жовтень 2013
Листопад 2013Грудень 2013Січень 2014Лютий 2014Березень 2014Квітень 2014Травень 2014
Червень 2014
Липень 2014Серпень 2014Вересень 2014Жовтень 2014Листопад 2014Грудень 2014Січень 2015
Лютий 2015
Березень 2015
Квітень 2015Травень 2015Червень 2015Липень 2015Серпень 2015Вересень 2015Жовтень 2015Листопад 2015Грудень 2015Січень 2016Лютий 2016Березень 2016Квітень 2016Травень 2016Червень 2016Липень 2016Серпень 2016Вересень 2016Жовтень 2016Листопад 2016Грудень 2016Січень 2017Лютий 2017Березень 2017Квітень 2017
Травень 2017
Червень 2017
Липень 2017
Серпень 2017
Вересень 2017
Жовтень 2017
Листопад 2017Грудень 2017Січень 2018Лютий 2018Березень 2018Квітень 2018
Травень 2018
Червень 2018
Липень 2018
Серпень 2018
Вересень 2018
Жовтень 2018
Листопад 2018Грудень 2018Січень 2019Лютий 2019Березень 2019
Квітень 2019
Травень 2019
Червень 2019
Липень 2019Серпень 2019Вересень 2019Жовтень 2019Листопад 2019Грудень 2019Січень 2020Лютий 2020Березень 2020Квітень 2020Травень 2020Червень 2020Липень 2020Серпень 2020Вересень 2020Жовтень 2020Листопад 2020Грудень 2020Січень 2021Лютий 2021Березень 2021Квітень 2021Травень 2021Червень 2021
123456789101112131415161718
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Українські новини |

Охорона бджіл у разі застосування в сільському і лісовому господарстві засобів захисту рослин

«Людство існуватиме доти, доки живе бджола»
Горацій

Вимоги законодавства України, щодо охорони бджіл при використанні засобів захисту рослин в сільському і лісовому господарстві Юридичні та фізичні особи, які проводять діяльність, що впливає або може вплинути на стан бджіл, зобов'язані забезпечити їх охорону. (ст. 30, ЗУ «Про бджільництво»)

1. Забороняється проводити оранку та будь-яким іншим чином руйнувати медоносні угіддя, застосовувати засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, мінеральні добрива, інші препарати та здійснювати будь-які роботи, що можуть призвести до фізичного знищення бджіл під час медозбору. (ст. 30, ЗУ «Про бджільництво»)

2. Юридичні та фізичні особи, які застосовують засоби захисту рослин, зобов’язані дотримуватися діючих нормативно-правових актів, що передбачають охорону бджіл від отруєнь. (ст. 30, ЗУ «Про бджільництво»)

3. Застосовувати у сільському та лісовому господарстві, на присадибних ділянках тільки тi пестициди i агрохiмiкати, що пройшли державну реєстрацію i включені в Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні ( Перелік пестицидів і агрохімікатів і щорічні доповнення до нього видається Департаментом екологічної безпеки Міністерства екології та природних ресурсів України відповідно до ст. 7, 12, ЗУ «Про пестициди і агрохімікати» № 86/95 від 02.03.1995 р)

4. Застосування засобів захисту рослин повинно здійснюватися згідно з переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, і доповненнями до нього, які містять науково обґрунтовані регламенти застосування препаратів (норми витрат, кратності обробок, обмеження щодо способу, періоду обробок, строків останньої обробки до збирання врожаю тощо) та є обов’язковими для дотримання всіма фізичними особами та суб’єктами господарювання. (р. ІІІ , ч. 1, 2, «Інструкція з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин»)

5. Фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов'язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату. (ст..37, ЗУ «Про бджільництво»)

6. Фізичні особи та суб’єкти господарювання, які застосовують засоби захисту рослин, зобов’язані завчасно повідомляти органи місцевого самоврядування про заплановане застосування засобів захисту рослин шляхом надання повідомлення про застосування засобів захисту рослин (далі - завчасне повідомлення) за три доби до запланованого їх застосування.

Завчасне повідомлення подається фізичною особою та суб’єктами господарювання до органів місцевого самоврядування, на адміністративній території яких (з урахуванням відстані 10 кілометрів від зовнішнього периметру території застосування засобів захисту рослин) планується застосування засобів захисту рослин.

У разі якщо територія, на якій планується застосовування засобів захисту рослин, знаходиться на адміністративній території двох чи більше органів місцевого самоврядування (з урахуванням відстані 10 кілометрів від зовнішнього периметру території застосування засобів захисту рослин), завчасне повідомлення подається до всіх таких органів місцевого самоврядування.

Завчасне повідомлення про використання засобів захисту рослин на одній земельній ділянці (декількох земельних ділянках в одній місцевості) подається кожного разу фізичними особами та суб’єктами господарювання до органів місцевого самоврядування в разі використання засобів захисту рослин. (р. ІІІ, ч. 4, 5, Інструкція з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин)

7. Всі роботи з пестицидами і агрохімікатами проводити в ранкові (до 10) і вечерні (18-22) години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Як виняток, допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з температурою навколишнього повітря нижче +10 градусів. (6.1.5. Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві»

8. Заборонено обробку квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл. (р. ІІІ, ч. 10, «Інструкція з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин»)
        
9. Проводити обприскування наземним методом при швидкості вітру до 3 м/с (дрібно крапельне) і 4 м/с (крупно крапельне), при цьому не порушувати зону санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду за сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку при вентиляторному обприскуванні - 500 м, при штанговому і гербігації дощуванням - 300 м. При застосуванні аерозольних генераторів санітарно-захисні зони повинні відповідати вимогам, зазначеним в інструкції для даного виду апаратури; обробка посівів у цих зонах допускається при напрямку вітру від населених пунктів і інших об'єктів, що підлягають санітарному захисту. ( 6.3.1., 6.3.4. Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві»

10. Авіаційно-хімічні роботи в сільському господарстві із застосування пестицидів повинні виконуватися на робочій висоті не більше 3 м над об’єктом обробки і проводитися, як правило, в ранкові та вечірні години доби, при відсутності повітряних потоківі, при швидкості руху повітря, що не перевищує - 3 м/с (дрібнокрапельне обприскування) і 4 м/с (крупнокрапельне обприскування), температурі повітря не вище +22 град. При збільшені висоти обробки в два і більше разів відповідно повинні бути збільшені і санітарно-захисні зони. (5.16, «Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України» ДСП 382-96.).

11. Забороняється проведення авіаційних обробок пестицидами всіх груп токсичності з метою боротьби з шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур, лісових і інших угідь, які розташовані ближче :
а) 5 км від місця постійного перебування медоносних пасік;
б) 2 км від рибогосподарських водоймищ, відкритих джерел водопостачання, місць випасу свійських тварин, об’єктів природно-заповідного фонду (заповідників, національних парків, ботанічних та зоологічних заказників і т.п.);
в) 1 км від населених пунктів, тваринницьких ферм і птахоферм, посівів сільськогосподарських культур, що використовуються у їжу без термічної обробки, а також садів, виноградників та місць проведення інших сільськогосподарських робіт( 5.26, «Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України» ДСП 382-96.).

12. Підприємства, установи і організації зобов'язані вести облік наявності та використання пестицидів і агрохімікатів та надавати інформацію органам, що ведуть державний облік. Всі проведенні хімічні обробки фіксувати в журналі обліку застосування пестицидів на посівах, у садах, теплицях і інших об’єктах господарства. (ЗУ «Про пестициди і агрохімікати» , Додаток 11 до Державних санітарних правил ДСП 8.8.1.2.001-98 ).

13. Допускати до роботи з пестицидами і агрохімікатами осіб, які не мають протипоказань по стану здоров’я і пройшли медичний огляд на право здійснення робіт з пестицидами і агрохімікатами у відповідності з 4 «Положенням про медичний огляд працівників певних категорій», пройшли спеціальне навчання та мають допуск (посвідчення) на право роботи із зазначеними пестицидами і агрохімікатами, відповідно до статті 11 ЗУ «Про пестициди і агрохімікати» No 86/95-Вр від 02.03.1995 р. Всі працівники, при виконанні робіт з пестицидами і агрохімікатами, повинні мати при собі медичну книжку, допуск (посвідчення) і наряд на виконання певних робіт з пестицидами і агрохімікатами. (Додаток 1, Додаток 2 до Державних санітарних правил ДСП 8.8.1.2.001-98).

14. Виконувати основні вимоги щодо захисту рослин відповідно до ст.4 ЗУ «Про захист рослин» № 180XIV від 14.10.1998 р., а саме:

- суворе додержання регламентів зберігання, транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин;
- збереження корисної флори і фауни;
- недопущення пошкодження рослин, погіршення їх стану та забруднення продукції рослинного походження і довкілля засобами захисту рослин.
- додержання технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту;
- екологічне та економічне обґрунтування доцільності захисту рослин від шкідливих організмів.

##READALSO_40622##

Контроль і відповідальність за порушення законодавства України про пестициди і агрохімікати, про захист рослин і про бджільництво.

Згідно законодавства України контроль за транспортуванням, зберіганням та застосуванням засобів захисту рослин в межах своїх повноважень здійснюють: Кабінет міністрів України і центральні органи виконавчої влади (безпосередньо на місцях державні районні адміністрації), Держпродспоживслужба ( безпосередньо фітосанітарна інспекція), Державна екологічна інспекція, Органи місцевого самоврядування (Районні Ради, сільські, селищні Ради, територіальні громади), Національна поліція.

Порушення законодавства України про пестициди і агрохімікати, про захист рослин і про бджільництво тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Пасічники мають право в судовому порядку відшкодовувати збитки, заподіяні їм в результаті порушення законодавства при застосуванні засобів захисту рослин.

Що дає запилення

Урожай соняшника залежить від якості запилення, бо соняшник – перехреснозапильна культура. Запилення бджолами підвищує врожайність соняшнику на 30-40%, і значно покращує якість насіння, зокрема маслянистість.

Однак згідно з новими дослідженнями, проведеними тайськими бджолярами, урожайність соняшника завдяки запиленню можна збільшити майже до 86%.

Про це йшлося на конгресі «Апімондія 2017» у Стамбулі. Міжнародний захід приурочено розвитку бджільництва, біології бджіл, якості та брендингу продукції. Вважається, що запилення бджолами забезпечує виробництво 30% продовольства.

Тому можна з упевненістю говорити, що бджільництво є бюджетоутворюючою галуззю.

В більшості розвинених країн запилення с.г. культур є платним і становить головний дохід пасічників. Наприклад, в США вартість запилення коливається в межах від 50 до 170 $ за одну бджолосім’ю в залежності від культури.

Пестициди – хімічна зброя проти всіх.

У світі виникла загроза вимирання бджіл. Про це попередили продовольча і сільськогосподарська організація ООН – ФАО – і програма ООН з навколишнього середовища – ЮНЕП. Європейське агентство з продовольчої безпеки (EFSA) вважає, що в даний час загрозою для бджіл є близько 450 хімічних речовин, що входять до складу 5000 препаратів.

Тому ЄС ухвалив директиву, якою заборонений ряд особливо шкідливих для бджіл пестицидів з групи неоникотиноїдів (імідоклоприд, клотіанідін, діаметоксам та гліфосат і ін.), які досі дозволені в Україні і є загроза їх «утилізації» на наших полях.

Тільки за неповними даними в 2018 році в Україні від отруєнь пестицидами загинуло 45 тис бджолосімей.

Але для людей і всього довкілля сучасні пестициди несуть не меншу загрозу.Статистика говорить про стійке зростання ракових захворювань в регіонах інтенсивного землеробства.

Просто бджоли першими стають жертвами хімічного забруднення, попереджуючи нас про навислу загрозу.

##READALSO_40605##

Органічне землеробство – альтернатива хімічному тупику.

Провідні країни вкладають значні кошти на вивчення проблеми згубної дії пестицидів на довкілля, розробляють нові технології і нетоксичні пестициди.

Цікавим є досвід ПСП «Дружба» Семенівського району Полтавської обл., де переконались в економічній вигоді від застосування бджіл на запиленні, на декількох тисячах гектарів висівають, як ефективні попередники, фацелію, буркун і інші ентомофільні культури, впроваджують технології органічного землеробства.

Біологічні методи захисту рослин є основою стратегічного еколого-біологічного контролю шкідливих організмів у посівах сільськогосподарських культур. Використання біологічних препаратів для захисту рослин стає нагальною проблемою у зв’язку з потребою екологізації землеробства.

Пропозиції пасічників по мінімізації згубного впливу на бджіл засобів захисту рослин (до сказаного вище)

Пасічники закликають аграріїв, всіх землекористувачів, які застосовують засоби захисту рослин, відповідально ставитись до своїх дій, які можуть нанести непоправної шкоди довкіллю і здоров’ю людей.

Фізичні особи та суб’єкти господарювання, які застосовують засоби захисту рослин, повинні вживати всіх заходів з метою попередження отруєння бджіл.

 • При виборі засобу захисту рослин (ЗЗР )для обробки квітучих посівів надавати перевагу біологічним препаратам безпечним для бджіл, або застосовувати препарати, тривалість дії яких не більше 1 доби і класом безпечності не нижче 3.Не застосовувати заборонені в ЄС засоби захисту рослин..
 • Надавати перевагу меншнебезпечним препаратам: Біскайя, Каліпсо, Моспілан, Кораген, Маврік.
 • Уникати особливо небезпечних препаратів на основі: ацетохлор,фіпроніл, діазинон, хлорперифос, циперметрин, перметрин, імідоклоприд, клотіанідін, тіаметоксам, лямбда- цигалотрин, гліфосат, дикват і ін. (-Бі58, Нурел-Д, Наповал,Енжіо, Престо, Актара, Страйк і ін)
 • Застосовувати ЗЗР тільки пізно ввечері і вночі.
 • Враховуючи, що пневматичні сівалки є джерелом пестицидного пилу, не використовувати їх без обладнання, яке запобігає викидам пестицидного пилу в атмосферу.
 • Не використовувати сівалки при напрямку вітру в сторону населених пунктів, водойм, місць розташування пасік, масивів квітучих рослин.
 • Не використовувати сівалки в денний час, якщо над площами посіву пролягають траси польоту бджіл.
 • При протруюванні посівного матеріалу використовувати технології, що запобігають утворенню пестицидного пилу при сівбі.
 • Не застосовувати авіаційний спосіб обробки , бо не можливо в умовах нашого району дотриматись 5 км санітарного розриву до пасік.
 • Обмежувати застосування мікрокапсульованих препаративних форм (мк.с.- мікрокапсульована суспензія, мк.е. – мікрокапсульована емульсія), бо бувають випадки, коли бджоли збирають капсули і відносять їх до вуликів, де препарат,поступово виділяючи діючу речовину, отруює всю бджолину сім’ю.
 • Своєчасно попередити органи місцевого самоврядування і пасічників про заплановані обробки. (Місцеві газети, безкоштовні електронні сервіси: GrandExpert, Viber, Fasebook і ін., телефонні СМС розсилки, Спілки пасічників.Читайте також

Звільнення Вітренка з "Нафтогазу": ОАСК зупинив припис НАЗК

Прогноз погоди на 18 червня: до України йде літня спека, але місцями - грози

Веганські суші: а так можна було?


Новини, статті, коментарі, з щохвилинним оновленням, зараз — на сторінках Ua24.proUa24.pro — свіжі новини 24/7. Додати свою новину можна швидко зараз — тут